Herrens gjenopprettelseHjem Velkommen Herrens gjenopprettelse Budskap Litteratur Lenker Kontakt

 
Velkommen

De lokale menighetene i Norge ønsker deg hjertelig velkommen. Vi er troende i Herren Jesus Kristus som personlig har mottatt Ham som vår Frelser. Han er den ypperligste og den mest herlige Personen i universet. Vi elsker Ham og streber etter å gi Ham den fremste plass i alle ting. Vi fryder oss over at vi er renset i Jesu, Guds Sønns blod, at vi er gjenfødt med Faderens guddommelige liv og at vi er fylt og stadig fylles med Den Hellige Ånd.

Vi verdsetter høyt Den Hellige Bibelen som Guds åpenbaring av Seg Selv og av Sin evige hensikt. Vi står fast ved den allmenne tro som er åpenbart i Bibelen og som er felles for alle ekte troende.

Vi er, sammen med alle troende i Kristus, lemmer på Hans ene Kropp, som er menigheten. For å kunne praktisere Kroppens enhet med alle de troende i eksempelvis Bergen, Stavanger, Trondheim, Oslo etc, ønsker vi å møtes som menigheten på de respektive stedene. Vi er i fellesskap med over 2,000 lokale menigheter over hele verden for å uttrykke den ene Kristi Kropp.