Herrens gjenopprettelseHjem Velkommen Herrens gjenopprettelse Budskap Litteratur Lenker Kontakt

 

Om to tjenere

Vi takker Herren for tjenesten til Watchman Nee og hans medarbeider Witness Lee for Kristi Kropp som har vært en velsignelse for Herrens barn i alle deler av verden i mer enn 80 år. Deres skrifter er blitt oversatt til mange språk. Våre lesere har spurt oss mange spørsmål om Watchman Nee og Witness Lee. Som svar på disse spørsmålene, presenterer vi denne korte beskrivelsen av livet og arbeidet til disse to brødrene.

Watchman Nee

Watchman Nee tok imot Kristus da han var 17 år. Hans tjeneste er vel kjent blant søkende troende over hele verden. Mange har fått hjelp av det han skriver om det åndelige liv og forholdet mellom Kristus og Hans troende. Men ikke mange mennesker vet om en annen like viktig del av hans tjeneste, den som la vekt på menighetslivets praksis og oppbyggingen av Kristi Kropp. Broder Nee skrev mange bøker som gjelder både det kristne livet og menighetslivet. Helt til sine siste dager var Watchman Nee en gave som var gitt av Herren for å avdekke den guddommelige åpenbaringen. Etter at han hadde sittet tjue år i fengsel for Herren i Kina, døde han i 1972 som et trofast vitne for Jesus Kristus.

Witness Lee

Witness Lee var den nærmeste og mest betrodde medarbeideren til Watchman Nee. I 1925, da han var nitten år, opplevde han en kraftfull åndelig fødsel og viet sitt liv til den levende Gud for å tjene Ham. Fra den tiden begynte han å studere Bibelen intensivt. I de første sju årene av sitt kristenliv var han sterkt påvirket av Plymouthbrødrene. Så møtte han Watchman Nee, og i de neste 17 årene, til 1949, var han broder Nees medarbeider i Kina. Under annen Verdenskrig, da Kina ble okkupert av Japan, ble han tatt til fange av japanerne og måtte lide for sin trofaste tjeneste for Herren. Tjenesten og arbeidet til disse to Guds tjenere skapte en stor vekkelse blant de kristne i Kina, og det resulterte i spredningen av evangeliet i hele landet og oppbyggingen av hundrevis av menigheter.

I 1949 kalte Watchman Nee sammen alle sine medarbeidere som tjente Herren i Kina, og ga Witness Lee i oppdrag å fortsette tjenesten utenfor fastlands-Kina, på øya Taiwan. I løpet av de følgende år, ble mer enn ett hundre menigheter etablert på grunn av Guds velsignelse i Taiwan og i Sørøst-Asia.

Tidlig på 1960-tallet ble Witness Lee ledet av Herren til å flytte til USA, hvor han hadde sin tjeneste og arbeidet til det beste for Guds barns i mer enn 35 år. Han bodde i byen Anaheim, California, fra 1974 til han reiste for å være med Herren i juni 1997. I løpet av de årene han arbeidet i USA, utgav han mer enn 300 bøker.

Witness Lees tjeneste er til spesiell hjelp for søkende kristne som ønsker en dypere kunnskap og opplevelse av de uransakelige rikdommene i Kristus. Ved å åpne den guddommelige åpenbaring i hele Skriften, avslører broder Lees tjeneste for oss hvordan vi skal kjenne Kristus for oppbyggelsen av menigheten som er Hans Kropp, fylden av Ham som fyller alt i alle. Alle de troende burde ta del i denne tjenesten med å bygge opp Kristi Kropp, slik at Kroppen kan bygge seg selv opp i kjærlighet. Bare det å fullføre denne oppbyggingen kan virkeliggjøre Herrens hensikt og tilfredsstille Hans hjerte.

Hovedkarakteristikken til disse to brødrenes tjeneste er at de underviste sannheten når det gjaldt det rene ord i Bibelen. Det følgende er en kort beskrivelse av hovedpunktene i Watchman Nee og Witness Lee sin tro:

  1. Bibelen er den komplette guddommelige åpenbaringen, ufeilbarlig og pustet ut av Gud. Bibelen er verbal-inspirert av Den Hellige Ånd.
  2. Gud er den eneste Treenige Gud – Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd – likeverdig sameksisterende og gjensidig iboende fra evighet til evighet
  3. Guds Sønn, det vil si Gud selv, ble inkarnert til å bli et menneske ved navn Jesus, født av jomfru Maria, slik at Han kunne bli vår Gjenløser og Frelser.
  4. Jesus, et ekte Menneske, levde på jorden i trettitre og et halvt år for å gjøre Gud Fader kjent for menneskene.
  5. Jesus, som var Kristus salvet av Gud med Hans Hellige Ånd, døde på korset for våre synder og utgjød sitt blod for å fullføre vår gjenløsning.
  6. Etter å ha vært i graven i tre dager ble Jesus Kristus oppreist fra de døde, og fór førti dager senere opp til himmelen, der Gud gjorde Ham til Herre over alt.
  7. Etter Sin himmelfart utgjøt Kristus Guds Ånd for å døpe sine utvalgte lemmer til én Kropp. I dag beveger denne Ånden seg på jorden for å overbevise syndere, for at Guds utvalgte folk skal bli født på ny ved å tildele dem guddommelig liv, for å bo i dem som tror på Kristus, så de kan vokse i liv, og for å bygge opp Kristi Kropp så den kan uttrykke Ham fullt ut.
  8. Ved denne tidsalders ende vil Kristus komme tilbake for å hente sine troende, for å dømme verden, for å ta jorden i eie og for å grunnlegge sitt evige Kongedømme.
  9. De seirende hellige skal regjere med Kristus i tusenårsriket, og alle de troende i Kristus vil ta del i de guddommelige velsignelser i det Nye Jerusalem i den nye himmel og den nye jord for evigheten.