Herrens gjenopprettelseHjem Velkommen Herrens gjenopprettelse Budskap Litteratur Lenker Kontakt

 

Kommentarer fra noen kristne institusjoner angående lokale menigheter og LSM forlagshus i USA

 • The Encyclopedia of American Religions’, 5 ed, 1996, J. Gordon Melton
  Dr. Melton er en fremstående autoritet på religioner i Amerika. Han er direktør for Institute for the Study of American Religion. Denne institusjon er det største forskningsinstitutt i USA på dette felt. I det nevnte bokverket finnes en stor artikkel om de lokale menighetene og Herrens gjenopprettelse (se eget ark).

 • Evangelical Christian Publishers’ Association (ECPA)
  Etter en grundig evaluering, fastslo ECPA i 2001 at LSM publikasjoner [www.lsm.org] er i henhold til den nytestamentlige tro. De gikk enstemmig inn for å oppta LSM som medlem i ECPA og ønsket samtidig LSM velkommen som deres brødre i Kristus.

 • Fuller Theological Seminary (FTS)
  I 2006 fullførte FTS en ”svært grundig toårig gjennomgang og undersøkelse av lære og praksis til de lokale menighetene, med spesiell vekt på forfatterskapet til Witness Lee og Watchman Nee.” FTS fant at
  • ” det er et stort sprik mellom kritikernes oppfatning av læren til Watchman Nee og Witness Lee og det virkelige innholdet i læren,
  • spesielt har undervisningen til Witness Lee blitt meget feil fremstilt og har derfor svært ofte blitt misforstått i det vanlige kristne samfunnet, og da spesielt blant de som klassifiserer seg som evangeliske.
  • konklusjonen til FTS er at lære og praksis til de lokale menighetene og deres tilhengere, representerer den ekte, historiske, bibelske, kristne tro i hvert essensielle aspekt.
  • med hensyn til deres lære og vitnesbyrd vedrørende Gud, Treenigheten, Kristi person og verk, Bibelen, frelse og menighetens enhet og Kristi kropp, fant vi utvetydig at de holder seg til den autoriserte lære”

 • Christian Research Institute (CRI)
  CRI, den mest kjente kristne anti-kult organisasjon i USA, var tidligere kritiker av de lokale menigheter. Etter en periode med ny evaluering, fjernet de i 2004 alle sine kritiske artikler fra sin nettside. I 2006 skrev presidenten for CRI Hank Hanegraaf, som også er programleder for det populære radioprogrammet ”Bible Answer Man”, følgende til Chris Wilde i LSM:
  • ” Jeg er konsekvent imponert av den integritet, likefremhet og forsiktighet dere viser både i teologi og i personlige forhold. Etter å ha hatt kontakt med deg og dine kolleger i omtrent tre år, har jeg blitt ydmyk og velsignet av deres kristne karakter på det personlige plan og av deres profesjonelle overbevisning og klarhet. Dere har vist en type forsiktighet og omsorg for essensielle kristne læresetninger som oftere og oftere mangler iblant de evangeliske...”

 • Christianity Today (CT)
  Også det verdensledende evangelisk kristne magasinet CT publiserte i 2006 dets konklusjon vedrørende LSM, der de slår fast:
  • ” redaktører [i CT] har spurt ledere for lokale menigheter læremessige spørsmål, og svarene deres var direkte og tilfredsstillende. Vi slutter oss til et studium som Fuller Theological Seminary har utført som konkluderte med at de lokale menighetene representerer en ekte, historisk bibelsk kristen tro i hvert essensielle aspekt.”

OBS! Av hensyn til noen falske rykter og anklager som har blitt framført av visse individer og grupper i forhold til de lokale menigheter og om Witness Lee, kjenner vi behov for å henvise til ovennevnte uttalelser fra fem av de største evangeliske institusjoner i USA som har gjort en grundig granskning av oss. For verifikasjon av disse fakta, vær vennlig å ta kontakt med disse institusjoner.